Tháng Một 23, 2013

BẠN CÓ BIẾT: TIN KHÓ HƠN LÀM?

bởi Gia Đình Phấn Hưng Hội Thánh Việt Nam

Bạn có biết trong đời sống bước đi với Chúa thì việc tin nơi công tác hoàn tất của Chúa Jesus thật là quá khó so với việc phải làm điều gì đó để được phước từ Đức Chúa Trời không ?

Là cơ đốc nhân, chúng ta dễ dàng chấp nhận với những thông điệp như :

Nếu dâng hiến, Chúa sẽ làm cho bạn giàu….
Nếu kiêng ăn cầu nguyện bạn sẽ được chữa lành…
Nếu đọc kinh thánh bạn sẽ được phước….
Nếu giữ điều răn của Chúa, bạn sẽ được hưởng nước trời.

Nhưng thật khó khi ai đó nói với chúng ta rằng:

Bạn không còn là tội nhân nữa, bạn đã là người công bình bởi Huyết Chúa Jesus.(2 Corin 5:21)
Bạn là người đã được tha thứ đời đời bởi Huyết Chúa Jesus. (Epheso 1:7)
Bạn là người trọn vẹn đời đời trước mắt Chúa vì Đấng Christ là của lễ hoàn hảo của bạn.(Hebero 10:14)
Bạn là người được cứu chuộc đời đời trong Chúa Jesus. (Giang 10:28)

Bạn sẽ phản ứng như thế nào ? Có lẽ một loạt câu hỏi sẽ vang lên từ trong tấm lòng bạn : Tôi không cần làm gì nữa sao? Thật đơn giản vậy sao ?

Bạn thân mến! Hầu hết thì niếm tin trong các tôn giáo đều dựa trên tấm lòng, thái độ và việc làm của con người để nhận biết ai là kẻ sẽ được hưởng lộc, hưởng phước trong cuộc đời. Điều nầy thật khác với Phúc âm của Đấng Christ. Phúc âm ấy bày tỏ rằng con người không dựa trên bất cứ điều gì ngoại trừ sự chết thay của Chúa Jesus để có thể hưởng mọi phước hạnh từ Đức Chúa Trời (Epheso 1:3, 2:8-9).

Làm tốt sẽ được phước, làm sai sẽ bị phạt là điều quá hiển nhiên đến nỗi một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng để hiểu. Vậy theo bạn nghĩ, có phải Đấng Christ đã đến để công bố một thông điệp về những điều nên làm và không nên làm để con người được phước và được Đức Chúa Trời chấp nhận hay không ? Nếu thật như vậy thì tại sao Chúa Jesus đã đến để chết cho loài người một cách đau đớn tại thập tự giá? .

Kinh thánh bày tỏ ” vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, Ngài đã đến đặng xưng mọi kẻ tin là công bình và chúng ta được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin; (Roma 10: 4-Philip 3:9). Thật vô vọng khi chúng ta cố gắng sống đẹp lòng Chúa bằng những việc làm của mình. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng việc công bình nhất của chúng ta thì cũng như giẻ rách so với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời (Esai 64:4) và không ai bởi việc làm của mình mà được xưng công bình trước mặt Chúa, cho nên thay vì chúng ta cố gắng làm thì hãy tin rằng bởi sự thay thế, sự đổ huyết của Chúa Jesus mà chúng ta được xem là công bình và đủ tiêu chuẩn trước mặt Chúa.(2 Corinto 5:21). Bạn biết không ? chính đức tin nơi những gì mà Chúa Jesus đã làm cho chúng ta tại thập tự giá sẽ kích hoạt quyền năng trong tâm linh bạn, quyền năng ấy khiến bạn thắng hơn tội lỗi (Roma 6:14) thắng bịnh tật, thắng hoàn cảnh (2 Corin 2:14) và bởi ân điển, nhờ đức tin sẽ khiến cho bạn có một đời đẹp lòng Đức Chúa Trời (Hebero 11:6)

Thật vậy, tin nơi công tác hoàn tất của Chúa Jesus tại thập tự giá để chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận là việc quá khó, nó cũng giống như những người Israel phải khước từ việc tự cứu mình khỏi chất độc của rắn đang lan toả trong cơ thể để chăm xem con rắn bằng đồng bị treo trên cây sào trong đồng vắng (Giang 3:15).

Khước từ nổ lực của bản thân, hoàn toàn dựa trên những gì mà Chúa Jesus đã thực hiện tại đồi Gogotha , liên tục nương nơi Thánh linh của Đức Chúa Trời để nhận sự mặc khải từ lời cho tâm linh mình. Chúng ta cần liên tục ăn năn (Menotia- thay đổi cách suy nghĩ ) tức là liên tục bước đi trong lẽ thật và thay đổi tâm trí , để chúng ta không suy nghĩ về Chúa theo cách của đời nầy (là suy nghĩ mà mọi thứ điều phải có điều kiện đi kèm ) … và việc nầy cần một quá trình tin cậy mang tính liên tục trong đời sống (Hebero 12:2)

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta hoàn toàn tin cậy nơi ơn ban cho nhưng không của Ngài trên đời sống chúng ta, vinh hiển và bình an sẽ tràn đây trên đới sống mỗi một người bước đi bằng đức tin nơi công tác hoàn tất của Đấng Christ tại thập tự giá . Amen

Ms Quách Tâm

Advertisements
Tháng Một 9, 2013

Tin Là Nhận

bởi Gia Đình Phấn Hưng Hội Thánh Việt Nam

Vì người nói rằng: Nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành. Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại; người nghe trong mình đã được lành bịnh. (Mác 5:28-29)

 Bạn nghe người thế gian nói rằng “khi nào tôi thấy tôi sẽ tin”. Nói chung, đó là cách thế gian nghĩ. Nhưng cách của Đức Chúa Trời thì không giống như cách thế gian. Thế gian nói “nếu tôi không cảm nhận hoặc thấy, tôi không thể tin có phép lạ ở đây”. Đức Chúa Trời phán “Nếu ngươi tin điều đó trước khi ngươi cảm nhận hoặc nhìn thấy nó, ngươi sẽ nhìn thấy phép lạ của ngươi”.

Tin trước khi nhìn thấy bằng chứng điều chúng ta tin thì được gọi là đức tin. Đức tin giống như một tia lửa và Đức Chúa Trời là bột thuốc nổ.

Trong câu chuyện chữa lành cho người đàn bà bị bệnh mất huyết có nhiều người đã chạm vào Chúa Giê Xu (Mác 5:31), nhưng không có điều gì xảy ra với họ. Họ không chạm vào Ngài bởi đức tin, nhưng khi người phụ nữ bị bệnh mất huyết 12 năm đến cùng Ngài và chạm vào Ngài bởi đức tin, Ngài đã cảm nhận sức mạnh ra từ thân thể Ngài (Mác 5:30), và đức tin đó đã mang lại sự bức phá của sự chữa lành trong cơ thể người đàn bà này.

Khi nghe về sự tốt lành, nhân từ và tình yêu của Chúa Giê Xu đã nung đốt đức tin của bà, bà tin rằng Ngài có thể và Ngài sẽ chữa lành cho bà. Vì thế bà bị bắt phục (ngay cả khi tình trạng cơ thể của bà vẫn chưa có một bằng chứng nào cả) bà nói “nếu tôi chỉ có thể rờ vào trôn áo Ngài, tôi sẽ được chữa lành”. Bà có kinh nghiệm sự chữa lành trước khi bà tin không? Không có, trước hết bà tin vào sự tốt lành và quyền năng của Chúa Giê Xu, hành động bởi đức tin và ngay lúc này bà cảm nhận sự chữa lành đến trên cơ thể bà.

Cũng thế, Đức Chúa Trời muốn bạn tin vào sự tốt lành và tình yêu của Ngài dành cho bạn. Ngài muốn bạn biết Ngài muốn hành động vì lợi ích của bạn để ban phước cho bạn nhiều biết bao nhiêu, và thể nào trong Đấng Christ, Ngài sẽ ban cho bạn một cách nhưng không mọi điều tốt đẹp (Rô ma 8:32)

Ngài muốn bạn công bố bởi đức tin rằng tất cả mọi điều tốt đẹp và sẽ tốt đẹp với bạn, và mong đợi nhìn thấy ngay điều đó. Do đó, bạn có vấn đề khó khăn bao lâu không quan trọng, giới chuyên môn nói nó tồi tệ thế nào cũng không sao, một sự bùng nỗ về sự chữa lành, sự hồi phục sẽ xảy ra, và bạn sẽ nhận được điều bạn đang tin cậy!

Tin vào sự tốt lành và tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho bạn, và bạn sẽ nhận được điều bạn đang tin cậy.

 

Pastor J.Prince

Tháng Một 3, 2013

Huyết Chúa Giê Xu Liên Tục Thanh Tẩy Bạn

bởi Gia Đình Phấn Hưng Hội Thánh Việt Nam

bloodNhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như

chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau;

và huyết của Đức Chúa Giê Xu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. (I Giăng 1:7)

Suốt ngày, ma quỷ có thể đến thì thầm bên tai bạn “mày không thể ra mắt Đức Chúa Trời  vì mày không đọc Kinh thánh, cũng chẳng dự phần trong Hội thánh”. Hoặc nó sẽ nói với bạn rằng mày không thể đến cùng Chúa vì mày mới vừa phạm tội”.

Ma quỷ luôn làm cho bạn cảm thấy bạn không đủ tiêu chuẩn hay thánh khiết để đến gần Đức Chúa Trời. Nhưng dù bạn có cảm thấy thế nào và đã làm gì đi nữa thì huyết của Chúa Giê Xu Christ cũng thanh tẩy tất cả mọi tội lỗi bạn.

Nguyên nghĩa tiếng Hy lạp từ “thanh tẩy” nói lên một hành động liên tục trong hiện tại. Nghĩa là khi bạn trở thành Cơ đốc nhân, huyết của Chúa Giê Xu Christ liên tục thanh tẩy bạn khỏi mọi tội lỗi !

Vì thế bạn có thể yên nghỉ khi biết rằng bạn luôn được tha thứ trong “chu kỳ thanh tẩy” liên tục của huyết Chúa Giê Xu. Vì bạn liên tục được thanh tẩy, nên bạn luôn ở trong sự sáng. Dĩ nhiên, sẽ có lúc bạn thất bại, nhưng bạn vẫn ở trong sự sáng vì huyết đó liên tục thanh tẩy bạn!

Kinh thánh nói rằng chúng ta thắng ma quỷ, kẻ định tội chúng ta, bởi huyết Chiên con (Khải huyền 12:11) nếu bạn phạm tội, hãy nhắc chính mình nhớ rằng huyết Chúa Giê Xu liên tục thanh tẩy bạn khỏi mọi tội lỗi, 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần, hãy chạy đến với Chúa! Ma quỷ không thể đánh bại bạn khi đức tin bạn đặt trong huyết  thanh tẩy bạn liên tục.

Một số Cơ đốc nhân bị tội lỗi cai trị, vì sự nhận thức về tội lỗi đã định tội họ. Dù huyết Chúa Giê Xu liên tục thanh tẩy họ, họ vẫn luôn giữ lấy những lỗi lầm trong quá khứ và cảm thấy thật tồi tệ khi nghĩ về điều đó, họ cho rằng làm như thế là họ đang khiêm nhường và thánh khiết. Nhưng điều này không hơn gì công bình riêng.

Bạn thân mến, huyết đời đời của Chúa Giê Xu Christ ban cho bạn sự cứu chuộc đời đời và sự công bình đời đời. Hãy tiếp nhận sự trả giá của huyết Ngài là của lễ duy nhất, trọn vẹn, và hoàn hão mà bạn cần!

Bạn có thể yên nghỉ khi biết rằng bạn luôn được

 tha thứ trong chu kỳ thanh tẩy liên tục của huyết Chúa Giê Xu.

 

Ps Jopseph Prince

Tháng Mười Hai 10, 2012

Chúa Muốn Bạn Nhận Thức Về Thập Tự Giá

bởi Gia Đình Phấn Hưng Hội Thánh Việt Nam

ttgVì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em,

tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê Xu Christ,

và Đức Chúa Giê Xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. (I Cô rinh tô 2:2)

 Sứ đồ Phao lô, trong thơ tín của ông gởi cho Hội thánh Cô rinh tô, nói rằng ông đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài “Đức Chúa Giê Xu Christ, và Đức Chúa Giê Xu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá”. Nói khác hơn, Phao lô, người đã viết 2/3 sách Tân ước, tâm trí ông đầy dẫy Chúa Giê Xu và công việc hoàn tất của Ngài.

Bạn thân mến, Đức Chúa Trời muốn tâm trí bạn đầy dẫy về thập tự giá của Chúa Giê Xu. Ngài muốn bạn nhận thức về thập tự giá.

Nhưng nhận thức về thập tự giá có nghĩa gì?

Nhận thức về thập tự giá là nhìn xem Chúa Giê Xu, Đấng yêu thương bạn nhiều đến nỗi Ngài sẵn sàng chết thay bạn trên thập tự giá. Nhận thức về thập tự giá là nhìn chăm xem Chúa Giê Xu, Đấng phó chính thân thể Ngài chịu hình phạt, để thân thể bạn có thể được miễn khỏi hình phạt.

Nhận thức về thập tự giá là tập chú vào Chúa Giê Xu, Đấng đem đến cho bạn sự giải cứu và chiến thắng tại thập tự giá. Tại thập tự giá, tất cả kẻ thù của bạn đã bị đánh bại. Tất cả  bệnh tật của bạn đều bị tiêu diệt. Sự nghèo thiếu không còn nữa tại thập tự giá. Tội lỗi của bạn đã được tiêu diệt hoàn toàn tại thập tự giá.

Khi người Ysơraên nếm thử nước đắng tại Ma ra, Đức Chúa Trời đã chỉ cho Môi se một cây gỗ, ông ném nó xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt (Xuất 15:23-26). Cây gỗ tượng trưng cho thập tự giá, nước đắng bèn hóa ra ngọt. Ngày hôm nay, Gô gô tha đã làm cho những tình huống cay đắng của bạn hóa ra ngọt ngào. Vì thập tự giá, bạn có thể mong đợi nhìn thấy những hoàn cảnh cay đắng trong đời sống trở nên ngọt ngào!

Khi trong sa mạc, người Ysơraên bị rắn cắn, Đức Chúa Trời bảo Môi se treo con rắn bằng đồng lên cây sào. Cây sào tượng trưng cho thập tự giá và đồng nói về sự phán xét. Những ai nhìn lên con rắn treo trên cây sào thì sẽ sống, vì họ nhìn thấy nan đề của họ – con rắn gây ra sự chết chóc – đã bị đóng đinh và chết trên thập tự giá (Dân số ký 21:6-9).

Ngày hôm nay, bạn cũng sẽ không chết nhưng sẽ sống khi bạn nhìn thấy tất cả tội lỗi của bạn bị đoán phạt tại thập tự giá, tất cả những bệnh tật, ốm đau, thất vọng, sự đau đớn, và thất bại! Tại thập tự giá tất cả những điều gây ra chết chóc trong đời sống bạn sẽ bị cất đi!

Tại thập tự giá, tội lỗi của bạn đã bị đoán phạt, kẻ thù của bạn đã bị đánh bại, bệnh tật của bạn đều bị tiêu diệt và sự nghèo thiếu của bạn không còn nữa!

Joseph Prince

%d bloggers like this: